Royal V2 การพนันของชาวอเมริกันขาย

Royal V2 ในการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Royal V2 (BETM) ประกาศว่า บริษัท ได้ขายโรงแรม Sturgeon Inn & Casino ในเมือง Lovelock รัฐเนวาดาให้กับ 777 Gaming Inc.

ราคาขายถูกระบุว่าเป็น $ 2.2 ล้านที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดในเวลาที่ปิด

Royal V2 ซื้อโรงแรม / คาสิโนในเดือนมีนาคม 2549 ในขณะนั้นราคาขายไม่ได้ระบุไว้แม้ว่า บริษัท จะรายงานในการยื่นเรื่องกลต. ว่าได้รับภาระผูกพันเงินกู้ 1.1 ล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการซื้อ